Akfix Spray Paint

Giá bán: Liên hệ

Akfix Spray Paint được thiết kế cho ứng dụng. Hệ thống phun đặc biệt thậm chí được sử dụng bởi các họa sĩ nổi tiếng. Sãn có nhiều màu bán chạy nhất, chủ yếu phù hợp với RAL.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hóa chất gốc: Nitro-combi
  • Màu sắc: Đa dạng
  • Mùi: Dung môi
  • Độ bóng: 80 đơn vị bóng
  • Độ mờ: 5-10 đơn vị bóng DIN 67530
  • Hiệu quả: 0.8-1.5 m² * (tùy theo màu) (400 mL)
  • Thời gian khô (20°C và 50% R.H): Xấp xỉ 10 phút (Bụi-khô), Xấp xỉ 15 phút (không dính), xấp xỉ 30 phút (sờ khô),
  • Xấp xỉ 2 giờ (ninh kết), Xấp xỉ 24 giờ (có thể đánh bóng)
  • Chịu nhiệt độ: 80°C
tai ve