Sơn phun inox

Giá bán: Liên hệ

Inox Spray Paint được thiết kế cho tất cả các bề mặt sơn mài và sửa chữa màu thép không gỉ, tương thích với màu xung quanh bề mặt thép không gỉ (thử màu).

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hóa chất gốc: Nitro-combi
  • Màu sắc: Bạc trắng
  • Mùi: Dung môi
  • Độ bóng: 5-10 DIN 67530
  • Hiệu quả: Xấp xỉ 1,2 m²* (400 mL)
  • Thời gian khô (20°C và 50% R.H): Xấp xỉ 10 phút (Bụi-khô), 30 phút (sờ khô), xấp xỉ 24 giờ (ninh kết)
  • Chịu nhiệt độ: 80°C
tai ve