R60 đồ sửa chữa lốp

Giá bán: Liên hệ

TYRE REPAIR KIT loại bỏ sự cần thiết thay lốp ngay, gắn kín và bơm lốp trong vài giây.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hình thức: Sol khí
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Tỷ trọng: 1 gr/cm3
  • Mùi: Đặc trưng
  • Điểm cháy: N/A
  • Hàm lượng chất rắn: %50
tai ve