P 636 KEP PU chịu lửa

Giá bán: Liên hệ

Akfix P636 là keo PU hệ số trung bình, một thành phần, ninh kết khi tiếp xúc với độ ẩm không khí và có khả năng chịu ngọn lửa trực tiếp đến độ nhất định.

Đặc điểm kỹ thuật:

TRƯỚC KHI NINH KẾT

 • Hóa chất gốc: Polyurethane
 • Độ đặc: Lưu biến
 • Chế độ ninh kết: Hơi ẩm
 • Tỷ trọng: 1.20-1,25g/ml
 • Thời gian hết dính: 30-60 phút (23°C và 50% R.H)
 • Tốc độ ninh kết: Tối thiểu 2,5 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
 • Võng xệ: 0 mm (EN ISO 7390)
 • Chịu nhiệt độ: -40°C đến +90°C
 • Nhiệt độ thi công: +5°C đến +40°C.

SAU KHI NINH KẾT

 • Độ cứng Shore A : 35-40, Sau 28 ngày (ASTM C661)
 • Khả năng sơn phủ: Có *
 • Phục hồi đàn hồi:≥ 70% (ISO 7389)
tai ve