E90 phun chống hoa lửa

Giá bán: Liên hệ

Akfix E90 là sản phẩm phun sol khí bảo vệ vật liệu và bề mặt trong khu vực hàn khỏi hoa lửa trong quá trình hàn. Nó đảm bảo cho hoạt động hàn hoàn hảo.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hình thức: Sol khí
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Tỷ trọng: 8.2lb/gal
  • Mùi: Đặc trưng
  • Điểm cháy: N/A
tai ve