E70 dầu phun thẩm thấu

Giá bán: Liên hệ

AKFIX E70 là dầu thẩm thấu hiệu suất cao được làm giàu bằng MoS2.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hóa chất gốc: Dung môi và hỗn hợp dầu với MoS2
  • Hình thức: Dung dịch màu đen
  • Tỷ trọng: 6.4 ±0,25 lb/gal
  • Mùi: Đặc trưng
tai ve