E350 Steel Epoxy

Giá bán: Liên hệ

Akfix E350 là keo epoxy hai thành phần, ninh kết nhanh. Là keo/chất bao phổ dụng, ninh kết nhanh. Nó hình thành nên một lớp liên kết hoặc lớp phủ cứng trong vài phút.

Đặc điểm kỹ thuật:

Keo Steel Epoxy

  • Tỷ lệ trộn: 1:1
  • Thời gian thi công (23°C, 50% R.H):5 phút
  • Thời gian đông cúng (23°C, 50% R.H):45 phút.
  • Nhiệt độ thi công: +5°C đến + 40°C
  • Độ cứng shore A:95 ± 5

Matit Steel epoxy

  • Tỷ lệ trộn: 1:1
  • Thời gian thi công (23°C, 50% R.H):5 phút
  • Thời gian đông cúng (23°C, 50% R.H):45 phút.
  • Nhiệt độ thi công: +5°C đến + 40°C
  • Độ cứng shore A:95 ± 5
tai ve