E340 Epoxy đông kết nhanh

Giá bán: Liên hệ

Akfix E340 là keo epoxy hai thành phần, ninh kết nhanh.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Màu sắc:
  • Keo Epoxy: Trong
  • Matit Epoxy: xanh nhạt
  • Tỷ lệ trộn: 1:1
  • Thời gian thi công: 5 phút (ở 25°C và %50 R.H.)
  • Thời gian đông cứng: 2 giờ (ở 25°C và %50 R.H.)
  • Nhiệt độ thi công: +5oC đến +40oC
  • Độ cứng shore A : 85 ± 5
  • Chịu nhiệt của Matit/Keo: 200°C/150°C
tai ve