E300 Epoxy chống thấm

Giá bán: Liên hệ

Akfix E300 là keo epoxy chống thấm, hai thành phần, ninh kết nhanh.

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Màu sắc:
 • Chất tăng cứng: trắng
 • Nhựa: nâu nhạt
 • Tỷ trọng
 • Chất tăng cứng: 1.52 g/ml
 • Nhựa: 1,64 g/ml
 • Tỷ lệ trộn: 1:1
 • Thời gian thi công: 30 –35 phút (ở 25°C và %50 R.H.)
 • Thời gian đông cứng: 3 giờ (ở 25°C và %50 R.H.)
 • Nhiệt độ thi công: +5oC đến +40oC
 • Độ cứng shore A : 85 ± 5
tai ve