D2 PVA GLUE Super Frame Work

Giá bán: Liên hệ

Akfix D2 là keo gốc nước được sản xuất từ nhũ tương polyvinyl acetate homopolymer. Nó được pha chế đặc dụng tuân thủ EN 204 (D2).

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Hóa chất gốc: Vinyl Acetate polymer
 • Hình thức: Dung dịch nhớt màu trắng
 • Tỷ trọng: 0.96 g/mL
 • Hàm lượng chất rắn: % 41 ± 1
 • Nhiệt độ tạo màng tối thiểu: 10°C
 • Thời gian tạo màng: 15-20 phút (20°C)
 • Hóa dầu tự do: tối đa 0,5
 • Độ nhớt: 14400±1800 cpscps, ở 20°C (Quay No 6, 20 vòng/phút)
 • Hàm lượng ẩm trong gỗ: 8 -12%, nếu thời gian ép cao hơn.
 • Áp lực dòng keo cho gỗ cứng: 9 -12 kg/cm2
 • pH: 5-6
 • Tiêu thụ: 70-130gr/m2
tai ve