C103 Debonder-Gel

Giá bán: Liên hệ

Một loại gel với tốc độ bay hơi thấp, tấn công và phân hủy keo cyanoacrylate đã ninh kết hoặc chưa ninh kết khỏi các vị trí không mong muốn.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hình thức: Gel, trong suốt
  • Tỷ trọng: 0,88 gr/cm³
  • Mùi: Đặc trưng

Hiệu suất của Akfix CA Debonder tuân theo độ dày của màng Cyanoacrylate.

Độ dày* (mm) 1 2 3 5
Thời gian phân hủy (phút) 5 7,5 18 46
tai ve