AKFIX R70 bọt tẩy và làm bóng lốp

Giá bán: Liên hệ

AKFIX R70 được thiết kế đặc biệt để làm sạch, bảo trì và bảo vệ cũng như tăng cường hình thức của lốp trong chỉ một lần ứng dụng. Akfix Tyre Cleaner & Polish Foam hồi phục hình thức của lốp đã bị phong hóa.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hình thức: Dung dịch sol khí
  • Màu sắc: Bọt trắng
  • Tỷ trọng ở 20°C: 0,928 g/cm3
  • Mùi: Đặc trưng
  • pH: 8-9
  • Thời hạn sử dụng(20°C): 24 tháng
tai ve