Akfix PU RB 205 chất kết dính ép nén tiêu chuẩn

Giá bán: Liên hệ

Akfix PU RB 205 là chất kết dính polyurethane một thành phần, ninh kết bởi phản ứng với hơi ẩm trong không khí. 100% chất rắn, độ nhớt thấp và tạo ra lớp màng dần hồi với khả năng bám dính hoàn hảo với hạt cao su tái chế. Nó là chất kết dính tốc độ ninh kết nhanh, được ứng dụng chủ yếu trong hệ thống ép nén.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Chất cơ bản: Polyurethane
  • Màu sắc: Vàng/Hổ phách
  • Hàm lượng chất rắn theo trọng lượng: 100 (%)
  • Độ nhớt: 4000-5500 mPa. (ở 25⁰C)
  • Tỷ trọng: 1,1 ±0,03 gr/cm3 (ở 25⁰C)
  • NCO (%): 9,5 -11,5
  • Thời gian hết bụi (giờ): 100-130 phút (ở 23⁰C và độ ẩm môi trường 50%)
tai ve