Akafix HM 774 keo kẻ mép thẳng Etylen Vinyl Axetat nóng chảy

Giá bán: Liên hệ

Akfix HM 774 là nhựa tổng hợp và keo nóng chảy gốc etylen vinyl axetat với đặc tính nhiệt dẻo cho kết quả hoàn hảo với việc kẻ mép thẳng.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Màu sắc: Tự nhiên
  • Hình thức: Hạt
  • Điểm mềm: 100± 4ºC (ASTM E28)
  • Độ nhớt nhiệt: 85000±5000 mPa.s (ở 190ºC, con quay 29-50 vòng/phút) (ASTM D3236)
  • Thời gian mở: 15-20 giây
  • Nhiệt độ bình chứa: 190–210ºC
  • Nhiệt độ con lăn: 190–210ºC
  • Tốc độ điều phối: 20 –35 mét/phút
  • Chiu nước: Hoàn hảo
  • Áp lực con lăn: 3 –5 Kg/cm²
tai ve