AC603 Acrylic trong suốt

Giá bán: Liên hệ

Akfix AC603 là keo acrylic đàn hồi và trở thành tinh thể trong suốt khi đã ninh kết.

Đặc điểm kỹ thuật:

Gốc Acrylic
Độ đặc Bột nhão nhuyễn
pH 7,5-9,0
Tỷ trọng 1,05 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792)
Thời gian hết dính 15-60 phút (23°C và 50% R.H)  (ASTM C 679)
Tốc độ ninh kết 2 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
Độ cứng Shore A 40 – 70 Shore A
Co ngót khối lượng %35 (ASTM D 412)
Mất trọng lượng %30
Giãn dài >%400
Hệ số 100% giãn dài ≥0,20 Mpa
Độ bền căng tối đa ≥ 0,30 Mpa
Độ bền căng ≥ 0,10 Mpa
Chịu nhiệt độ -10°C đến +80°C
Nhiệt độ thi công +5°C đến +40°C
tai ve