AC600 keo Acrylic hồng

Giá bán: Liên hệ

Akfix AC600 là keo acrylic đa dụng được pha chế để cung cấp một chất chỉ thị thời gian khô.

Đặc tính kỹ thuật:

Gốc Acrylic
Độ đặc Bột nhão nhuyễn
pH 8,5-9,5
Tỷ trọng 1,62 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792)
Thời gian hết dính 15-60 phút (23°C và 50% R.H)  (ASTM C 679)
Tốc độ ninh kết 2 mm/ngày  (23°C và 50% R.H)
Độ cứng Shore A 40 – 70 Shore A
Co ngót khối lượng %32 (ASTM D 412)
Mất trọng lượng %20
Giãn dài >%150
Hệ số 100% giãn dài ≥0,40 Mpa
Độ bền căng tối đa ≥ 0,50 Mpa
Độ bền căng ≥ 0,15 Mpa
Chịu nhiệt độ -10°C đến +80°C
Nhiệt độ thi công +5°C đến +40°C
tai ve