AC590 Acrylic gắn ống dẫn

Giá bán: Liên hệ

Akfix AC590 là keo gắn ống dẫn gốc nước, cốt sợi gia cường

Đặc điểm kỹ thuật:

Gốc Acrylic
Độ đặc Bột nhão nhuyễn
Tỷ trọng (Trong suốt  và trắng bạc) 1.02± 0.03 g/ml (ASTM D 792)
pH 7,5-9
Tỷ trọng 1,40 ± 0,03 gr/cm3(ASTM D 792)
Thời gian hết dính 15-60 phút (23°C và 50% R.H)  (ASTM C 679)
Tốc độ ninh kết Tối thiểu 2 mm/ngày  (23°C và 50% R.H)
Độ cứng Shore A 40 – 70 Shore A
Chịu nhiệt độ -10°C đến +80°C
Nhiệt độ thi công +5°C đến +40°C
tai ve