918N Silicon vệ sinh trung tính

Giá bán: Liên hệ

NEUTRAL SANITARY SILICONE là keo silicon trung tính ninh kết hơi ẩm, chất lượng cao, một thành phần, được thiết kế cho các ứng dụng vệ sinh nơi cần sản phẩm có các đặc tính kháng hóa chất, chống nấm mốc, không ăn mòn. Nó thích ứng cho các khe nối giữa nhiều loại chất nền trong công trình phụ.

Đặc điểm kỹ thuật:

Gốc Silicon Polyme (Oxim)
Hệ thống ninh kết Trung tính
Kháng nấm mốc <%1 g/ml2– Octyl-2H-isothiazol-3-one
Tỷ trọng Màu:  1.20±0.02 g/ml     (ASTM D 792)

Trong: 1,02± 0,02

Độ cứng Shore A Màu: 25-30                 (ISO 868)

Trong: 20-25

Độ bền căng Màu: 1,5 Mpa (217 psi) (23°C và 50% R.H)

Trong: 1 Mpa (145 psi)                     (ISO 37)

Thời gian hết dính 10-15 phút (23°C và 50% R.H)
Tốc độ ninh kết Tối thiểu 3,0 mm/24 giờ  (23°C và 50% R.H)
Giãn dài tại điểm gãy Màu: 400%                                  (ISO 37)

Trong: 500%

Kháng xé 4 N/mm (22pli)                            (ISO 34)
Thích ứng biến động 25%
Phục hồi đàn hồi Xấp xỉ 100%             (ISO 10563)
Co ngót Tối đa 6%                (ISO 7390)
Có thể sơn phủ Không
Chịu nhiệt độ -60°C đến +180°C
Nhiệt độ thi công +5°C đến +40°C
Màu sắc Đen, trắng, ghi, trong
tai ve