915N Silicon chịu phong hóa

Giá bán: Liên hệ

Keo silicon chất lượng cao, ninh kết trung tính, được thiết kế cho các ứng dụng chịu phong hóa và ứng dụng trên kính. Nó hình thành nên lớp chống chịu phong hóa cao cho cửa sổ và mặt đứng công trình.

Đặc điểm kỹ thuật:

Gốc Silicon Polyme (Oxim)
Hệ thống ninh kết Trung tính
Tỷ trọng (Trong suốt  và trắng bạc) 1.02± 0.03 g/ml (ASTM D 792)
Tỷ trọng (màu khác) 1.20± 0.03 g/ml (ASTM D 792)
Độ cứng Shore A  (Trong suốt  và trắng bạc) 17-25  (sau 28 ngày)
Độ cứng Shore A (màu khác) 22-32 (sau 28 ngày)
Độ bền căng ≤ 0,4 N/mm2 (23°C and 50% R.H) (ISO 8339)
Hình thành màng 5-10 phút (23°C và 50% R.H)
Tốc độ ninh kết Tối thiểu 2,5 mm/ngày  (23°C và 50% R.H)
Giãn dài tại điểm gãy (Trong suốt  và trắng bạc) ≥ 400%                      (ASTM D412)
Giãn dài tại điểm gãy (màu khác) ≥ 350%
Phục hồi đàn hồi Xấp xỉ 100%             (ISO 7389)
Võng xệ 0 mm                (ISO 7390)
Chịu nhiệt độ -60°C đến +180°C
Nhiệt độ thi công +5°C đến +40°C
tai ve