900N keo Silicon dán gương

Giá bán: Liên hệ

Silicon ninh kết trung tính, chất lượng cao, được thiết kế đặc dụng cho dán gương với đủ loại kích thước và không gây hại cho gương. Gương được dán an toàn hơn do không có nguy cơ rơi đổ vỡ đối với tấm kính có kích thước lớn.

Đặc điểm kỹ thuật:

Gốc Silicon Polyme (Oxim)
Hệ thống ninh kết Trung tính
Tỷ trọng 1.00± 0.03 g/ml(ASTM D 792)
Độ cứng Shore A 17-25  (sau 28 ngày)
Độ bền căng ≥ 1 N /mm2(23°C và 50% R.H)     (ASTM D412)
Hình thành màng 5-10 phút (23°C và 50% R.H)
Tốc độ ninh kết Tối thiểu 2,5 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
Hiệu quả Xấp xỉ 10 m (rộng 10mm, dày 3mm)
Giãn dài tại điểm gãy ≥ 400%                      (ASTM D412)
Phục hồi đàn hồi Xấp xỉ 100%             (ISO 7389)
Võng xệ 0 mm                (ISO 7390)
Chịu nhiệt độ -60°C đến +180°C
Nhiệt độ thi công +5°C đến +40°C
tai ve