880 B2 Alpa-Tech MDI Free PU Gun Foam

Giá bán: Liên hệ

Akfix Alpha-Tech B2 Foam là bọt không izoxianat được sử dụng với bộ tiếp hợp. Nó không chứa khí đẩy mà gây hại cho tầng ozone.

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Hóa chất gốc: Silane polymer
 • Hệ thống ninh kết: Hơi ẩm
 • Tỷ trọng: 50±5 Kg/m3 (ASTM D1622)
 • Thời gian hết dính: 6±3 phút (ASTM C1620)
 • Thời gian cắt tỉa (rộng 1 cm): : 45-60 phút (ASTM C1620)
 • Thời gian ninh kết: 24 giờ
 • Màu bọt: Trắng
 • Sản lượng: 10-12 L (ASTM C1536)
 • Co ngót: < 5% (FEICA TM 1004-2010)
 • Trương nở ban đầu: < 10% (FEICA TM 1004-2010)
 • Cấp chịu lửa: B2, E(DIN 4102-1 –EN 11925-2)
 • Nhệt độ thi công: +5°C đến +30°C
 • Nhiệt độ bình: +5°C đến +30°C
tai ve