705 Keo dán cấp tốc (đa dụng)

Giá bán: Liên hệ

Là loại keo kết hợp hai thành phần gồm chất hoạt hóa và keo cyanoacrylat độ nhớt cao.

Đặc điểm kỹ thuật:

KEO

 • Gốc: Ethyl Cyanoacrylat
 • Hình thức: gel lỏng
 • Màu sắc: Không màu
 • Nhệt độ thi công: +41°F đến +95°F
 • Tỷ trọng: 10,62± 0.1 lb/gal, ASTM D1875
 • Điểm cháy: > 177.8° F
 • Độ nhớt : 1200 -1800 Cps ở 77°F,ASTM D1084
 • Chịu nhiệt: -4oF đến +158oF

CHẤT HOẠT HÓA

 • Gốc: Hexane
 • Hình thức: Son khí
 • Màu sắc: Không màu
 • Nhệt độ thi công: +41°F đến +95°F
 • Chịu nhiệt: – 4oF đến +158oF
tai ve