610 PU Keo xây dựng không cần NEO

Giá bán: Liên hệ

Akfix 610 là keo dán gốc PU, ninh kết nhanh, một thành phần. Nó kết hợp đặc tính ninh kết nhanh và cường độ kết dính cao. Nó được sử dụng để kết dính hầu hết các vật liệu xây dựng thông dụng.

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Gốc: Polyurethane prepolymer
 • Tỷ trọng: 11.33± 0.3 lb/gal
 • Thời gian hết dính: 5 –10 phút (ở 23°C và % 50 R.H.)
 • Độ đặc: Lưu biến
 • Co ngót: Không
 • Thời gian neo: 15 –20 phút*
 • Chịu nhiệt độ: -4oF đến +158oF
 • Nhiệt độ thi công: +41oF đến +95oF
 • Độ bền cắt tối đa (gỗ sồi-gỗ sồi)
 • Sau 15 phút: > 50 kgf/cm2
 • Sau 24 giờ: > 80 kgf/cm2
tai ve