320C Keo dán mái đua

Giá bán: Liên hệ

Công thức pha chế đặc biệt, với cường độ bám dính ban đầu rất cao, dùng để dán ghép tấm mái đua polystyrene. Đồng thời cung cấp hiệu suất cao với tấm thạch cao và vật liệu trang trí.

Đặc tính kỹ thuật:

  • Gốc: Acrylic phân tán
  • Tỷ trọng: 1.40 ± 0.03 gr/cm3 (ASTM D 1875)
  • Thời gian hết dính: 30-40 phút (ở 25°C và %50 R.H.) (ASTM C 679)
  • Tốc độ ninh kết: 1-2 mm/ngày (ở 25°C và %50 R.H.)
  • Chịu nhiệt: -10°C đến +80°C
  • Nhiệt độ thi công: +5°C đến +40°C
tai ve