310 Bám dính nhanh

Giá bán: Liên hệ

Akfix 310 là keo dán gốc nước được sử dụng để kết dính nhiều loại vật liệu xây dựng.

Đặc tính kỹ thuật:

  • Gốc: Acrylic phân tán
  • Tỷ trọng: 14.03 ± 0.3 lb/gal (ASTM D 1875)
  • Thời gian hết dính: 30-40 phút (ở 77°F và %50 R.H.) (ASTM C 679)
  • Tốc độ ninh kết: đường kính giọt 1/4” /ngày (ở 77°F và %50 R.H.)
  • Chịu nhiệt: -14°F đến +176°F
  • Nhiệt độ thi công: +41°F đến +104°F
  • Độ bền cắt tối đa (gỗ sồi – Gỗ sồi)
  • Sau 6 giờ: > 40 kgf/cm2
  • Sau 24 giờ: > 70 kgf/cm2
tai ve